Regnskap Norge: Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren

rn_400.png
Etterspørselen etter virksomhetenes klimainformasjon er økende, og det er naturlig at regnskapsførere behandler tallmaterialet i rapporteringen.

Se artikkelen på Regnskap Norge