Siste nytt

Følg oss på sosiale medier og få de siste nyhetene først
 • Regnskap Norge: Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk
 • Regnskap Norge: Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk

Regnskap Norge: Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk

Andelen kontrollerte næringsdrivende er halvert i perioden 2010 til 2018.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Svart omsetning ble utbytte for daglig leder
 • Regnskap Norge: Svart omsetning ble utbytte for daglig leder

Regnskap Norge: Svart omsetning ble utbytte for daglig leder

Skatteklagenemnda har behandlet en klage der avdekket svart omsetning ble tillagt daglig leder som utbytte. Klager hadde hatt kontroll over kontantstrømmen i virksomheten og fikk ikke medhold i nemnda.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Hvitvasking - ofte stilte spørsmål
 • Regnskap Norge: Hvitvasking - ofte stilte spørsmål

Regnskap Norge: Hvitvasking - ofte stilte spørsmål

Vi har samlet svar på det mange spør om på en egen nettside.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift
 • Regnskap Norge: EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift

Regnskap Norge: EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift

Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars
 • Regnskap Norge: Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Regnskap Norge: Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Tingenes internett – når alt er koblet til alt
 • Regnskap Norge: Tingenes internett – når alt er koblet til alt

Regnskap Norge: Tingenes internett – når alt er koblet til alt

Når alt kan kobles til internett og kommunisere via nettet, får vi et hav av muligheter både i hjemmet og rundt om i samfunnet.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler
 • Regnskap Norge: Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler

Regnskap Norge: Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler

Det er et stort samfunnsansvar knyttet til vår profesjon, og nødvendig at regelverket vi følger og hva vi må rapportere legger til rette for bærekraftig virksomhet.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren
 • Regnskap Norge: Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren

Regnskap Norge: Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren

Etterspørselen etter virksomhetenes klimainformasjon er økende, og det er naturlig at regnskapsførere behandler tallmaterialet i rapporteringen.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Betalingsgodkjenning i nettbank – ny frist fra DNB
 • Regnskap Norge: Betalingsgodkjenning i nettbank – ny frist fra DNB

Regnskap Norge: Betalingsgodkjenning i nettbank – ny frist fra DNB

Etter nytt møte med DNB kan vi melde om at fristen for å flytte eksisterende kunder over på godkjenning direkte i nettbank er forlenget til 1. juli. Innen den tid skal det også ha kommet på plass en felles løsning med én gangs godkjenning av betalingen.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Forenklingsarbeidet fortsetter etter endringene i Næringsdepartementet
 • Regnskap Norge: Forenklingsarbeidet fortsetter etter endringene i Næringsdepartementet

Regnskap Norge: Forenklingsarbeidet fortsetter etter endringene i Næringsdepartementet

Etter endringer i den politiske ledelsen holder tidligere mål fortsatt stand. Det samme gjør den positive veksten i regnskapsbransjen.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Hvitvasking - stabilt antall rapporteringer til Økokrim
 • Regnskap Norge: Hvitvasking - stabilt antall rapporteringer til Økokrim

Regnskap Norge: Hvitvasking - stabilt antall rapporteringer til Økokrim

Regnskapsførere sendte i 2019 inn 58 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 45.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert
 • Regnskap Norge: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert

Regnskap Norge: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert

Standarden er endret som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som påvirker årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Digitalt forum er etablert
 • Regnskap Norge: Digitalt forum er etablert

Regnskap Norge: Digitalt forum er etablert

– Endelig! var responsen til flere av dem som kom til det første møtet.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres
 • Regnskap Norge: Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres

Regnskap Norge: Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres

I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: En kundeorientert og relevant regnskapsbransje
 • Regnskap Norge: En kundeorientert og relevant regnskapsbransje

Regnskap Norge: En kundeorientert og relevant regnskapsbransje

Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020
 • Regnskap Norge: Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Regnskap Norge: Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Kravene til nærstående transaksjoner og selskapsfinansierte aksjeerverv forenkles.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020
 • Regnskap Norge: Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020

Regnskap Norge: Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 400 kroner.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019
 • Regnskap Norge: Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019

Regnskap Norge: Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Godt nytt år!
 • Regnskap Norge: Godt nytt år!

Regnskap Norge: Godt nytt år!

På denne tiden av året må regnskapsbransjen virkelig levere på høygir. Synliggjør verdien for kundene dine! I tiden fremover vil også vår rolle i omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv bli viktig og verdifull.

Se artikkelen på Regnskap Norge

 • Regnskap Norge: Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020
 • Regnskap Norge: Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Regnskap Norge: Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke nettsiden tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Ok