Regnskap Norge: Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett

rn_400.png
Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.

Se artikkelen på Regnskap Norge