Økonomikalender 2018


 • Desember

  • 01. Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva melding
  • 05. A-melding
  • 10. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)
  • Mva-kompensasjon 
  • Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5.termin)
  • 15. Skattekort-arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort
  • 18. Særavgiftsmelding-leveringsfrist ( unntatt NOx og elektrisk kraft)
  • 31. Land-for-land-rapportering-frist for å levere melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt m.v.

Økonomikalender 2019


 • Januar

  • 07. A-melding
  • 15. Betaling forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift (6.termin)
  • 18. Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft)
  • 20. Livsforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger
  • 20. Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring -frist for tredjepartsopplysninger
  • 20. Underholdsbidrag - frist for levering av tredjepartopplysninger
  • 20. Pass og stell av barn - frist for levering av tredjepartopplysninger
  • 20. Skadeforsikring - frist for levering av tredjepartopplysninger
  • 20. Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for levering av tredjepartopplysninger
  • 20. Individuelle pensjonsordninger - frist for levering av tredjepartopplysninger
  • 21. Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering av tredjepartopplysninger
  • 31. Drosjesentraler - frist for levering av kontrollopplysninger
  • 31. Boligsameier - frist for levering av tredjepartopplysninger
  • 31. Boligselskap - frist for levering av tredjepartopplysninger
  • 31. Aksjonærregisteroppgaven - frist for levering av på papir
  • 31. Aksjonærregisteroppgaven - frist for elektronisk levering
  • 31. Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter - frist for levering av tredjepartopplysninger
 • Februar

  • 01. Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for forrige inntektsår
  • 01. Kjøp fra primærnæring - frist for levering av kontrollopplysninger
  • 01. Mva-meldinger - frist for å søke om årstermin
  • 07. A- melding
  • 10. Verdipapirfond- frist for levering av tredjepartsopplysninger
  • 10. Aksjesparekonto - frist for levering av tredjepartsopplysninger
  • 10. Andre finansprodukter -  frist for levering av tredjepartsopplysninger
  • 11. Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
  • 11. Mva-melding - frist for levering og betaling (6.termin)
  • 15. Tredjepartsopplysninger - frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
  • 15. Skattemelding (selvangivelse) - åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørssystem
  • 15. Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk - frist for levering av tredjepartsopplysninger
  • 15. Betaling til selvstendig næringsdrivende - frist for levering av tredjepartsopplysninger
  • 15. Skattemelding ( selvangivelsen) for aksjeselskap gjøres tilgjengelig
  • 18. Særavgiftsmelding - leveringsfrist ( NOx)
  • 20. Boligselskap - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 20. VPS - frist for rapportering av transaksjonsoppgaver
 • Mars

  • 01. Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynsamfunn - frist for å korrigere feil i innsendte opplysninger
  • 01. Innskudd, utlån og renter v. - frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Livsforsikring -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Boligsameier -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Fagforeningskontingent -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Aksjesparekonto -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Boligsparing for ungdom (BSU) -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Pass og stell av barn -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Underholdsbidrag -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Godgjørering til opphavsmann til åndsverk -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Individuelle pensjonsordninger -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Skadeforsikring -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 01. Verdipapirfond -  frist å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  • 05. A-melding
  • 11. Mva-melding or små virksomheter med årstermin - frist for levering og betaling
  • 15. Betaling forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift (1.termin)
 • April

  • 05. A-melding
  • 10. Mva-melding - frist for levering og betaling (1. termin)
  • 10. Mva-melding for primærnæring - frist for levering og betaling
  • 10. Merverdiavgift. kompensasjonsmelding frist for levering (1. termin)
  • 23. Mva-melding for elektroniske tjenester ( VOES) - frist for levering og betaling
 • Mai

  • 06. A-melding
  • 10. Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
  • 15. Betaling forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift (2. termin)
  • 31. Frist for varslingsplikten gjennom skattemeldingen for alle foretak som inngår i et konsern med plikt til å levere land-for-land-rapport
 • Juni

  • 05. A-melding
  • 10. Mva-melding - frist for levering og betaling (2.termin)
  • 11. Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering (2.termin)
 • Juli

  • 05. A-melding
  • 15. Betaling forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift (3.termin)
  • 22. Mva-melding for elektroniske tjenester ( VOES) - frist for levering og betaling
 • August

  • 05. A-melding
  • 12. Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
 • September

  • 02. Mva-melding - frist for levering og betaling (3.termin)
  • 02. Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering (3.termin)
  • 05. A-melding
  • 15. Betaling forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift  (4.termin)
 • Oktober

  • 07. A-melding
  • 10. Mva-melding - frist for levering og betaling (4.termin)
  • 15. Merverdiavgift, kompensasjonsmelding -  frist for levering (4.termin)
  • 21. Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling
 • November

  • 5. A-melding
  • 11. Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
  • 15. Betaling forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift (5.termin)
 • Desember

  • 01. Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva melding
  • 05. A-melding
  • 10. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)
  • Mva-kompensasjon 
  • Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5.termin)
  • 15. Skattekort-arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort
  • 18. Særavgiftsmelding-leveringsfrist ( unntatt NOx og elektrisk kraft)
  • 31. Land-for-land-rapportering-frist for å levere melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt m.v.
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke nettsiden tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Ok